สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ ออกแถลงการณ์ประณามนิตยสารฝรั่งเศสในการดูหมิ่นศาสดา
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ ออกแถลงการณ์ประณามนิตยสารฝรั่งเศสในการดูหมิ่นศาสดา

แถลงการณ์ประณามนิตยสารฝรั่งเศสในการดูหมิ่นศาสดา