สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวปราศรัยในวันขึ้นปีใหม่
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวปราศรัยต่อประชาชาชนเนื่องในวันมับอัษและวันขึ้นปีใหม่

พวกสหรัฐถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ผลิตเชื้อไวรัส